Hoppa till innehåll

Akut faryngit

Akut faryngit behandling

Akut rinofaryngit är den vanligaste orsaken till frånvaro från skola och arbete och en mycket vanlig orsak till besök inom sjukvården. Vuxna har vanligen och barn episoder per år. Hos daghemsbarn är frekvensen ofta ännu högre. Incidensen är störst under vinterhalvåret.

Peritonsillit

Uppdaterat: Maj Vårdnivå och remissrutiner Husläkarmottagning Bedömer och tar ställning till behandling vid fall av akut okomplicerad faryngotonsillit och recidiv. Remiss till specialiserad öppenvårdsmottagning Vid upprepade recidiv Halsböld Vid terapisvikt och oklarhet kring diagnos.


 • Faryngit symtom
 • akut faryngit
 • Faryngotonsillit

  Munhåla. Faryngit är en diffus inflammation i slemhinnorna i svalget; i bakre delen av munnen, gomseglet, mandlarna och väggarna i svalget. Faryngit är ett mycket vanligt tillstånd. Om man blir hes eller förlorar rösten innebär det att inflammationen sträcker sig ner i svalget till området där stämbanden sitter (laryngit). Annons.


  Faryngit symtom

 • Vanligast är: Adenovirus Rhinovirus Coronavirus Ebstein-Barr-virus Bakterier Streptococcus pyogenes (grupp A, GAS) dominerar men streptokocker av grupp B, C och G förekommer relativt ofta. Corynebacterium diphteriae Anaerober förekommer i blandning (Vincents angina). Neisseria gonorrhoeae Mycoplasma pneumoniae ANAMNES Uttalad hals-svalgsmärta.
 • Tonsillit symtom

   Akut faryngit innebär en inflammation i bakre svalgväggen och mycket vanligt vid akut övre luftvägsinfektion (ÖLI). Benämningen svalgkatarr passar bra för detta tillstånd då förkylningsvirus helt dominerar som orsak. Recidivtonsillit betyder ett återinsjuknande i en akut tonsillit inom en månad efter föregående episod av tonsillit.

  Peritonsillär abscess

  Faryngitis Resumé Diagnose Karakteristisk sygehistorie Inspektion af farynx Centorkriterier benyttes som beslutningsstøtteredskab i forhold til indikation for strep A test og iværksættelse af behandling Behandling Spontan bedring hos over 90 %, efter en uge Smertebehandling med håndkøbsanalgetika.


  Ensidig tonsillit

  Faryngit är ofta kombinerad med inflammationer i näsan och svullna lymfkörtlar. Som faryngit räknas också varansamlingar i halsen och halsfluss. Ofta engageras halsmandlarna (tonsillerna), tonsillofaryngit. Symtom är framför allt smärta vid sväljning, rodnat svalg och eventuellt beläggningar på tonsillerna.

   Akut tonsillit

  Dessutom kan faryngit associeras med rökning och allergier. Akut faryngit är vanligtvis typiskt hos patienter. Endast i en liten andel av fallen är det möjligt att utveckla kronisk eller återkommande faryngit. Kronisk faryngit. Idag finns det ingen exakt definition av kronisk faryngit.