Hoppa till innehåll

Hur hänvisa till lagrum

Hänvisa till lag i fotnot

Hur hänvisar jag till ett lagrum? Om någon ber mig "ange vilket regelverk jag använde mig av i frågan ovan", måste jag då ange lagen, kapitel samt paragraf (ex ÅRL 4 kap 9 §)? Räcker det inte att endast svarar ÅRL? Vill någon ha ut kapitel och paragraf så är det väl "ange lagrum" som frågan skall lyda?.

  Referera till lag apa

Det finns flera sätt att hänvisa till ett specifikt lagrum. Vissa lagar är indelade i såväl kapitel som paragrafer och andra enbart i paragrafer. Det är viktigt att det tydligt framgår exakt vilket lagrum du hänvisar till. Där numreringen av paragrafer börjar om för varje kapitel måste du ange både kapitel och paragraf ( RF, ABL).


Lagrum exempel

 • I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket" osv. Man skriver ut lagens rubrik i sin helhet inklusive SFS-nummer.


 • hur hänvisa till lagrum


 • Lagrumshänvisning punkt

  I Harvard kan källhänvisningen se ut på två olika sätt beroende på om du väver in författarens namn i den löpande texten eller inte. Författare (utgivningsår, sidnummer) (Författare utgivningsår, sidnummer) Exempel för olika typer av källor Källa med en författare Källa med två eller tre författare Källa med fyra eller fler författare.


  Referera till lag i löpande text

  APA-stilen har inga regler för hur referenser till lagar och offentligt tryck ska skrivas utan hänvisar till respektive lands praxis. Lagar Enligt svensk juridisk tradition brukar man hänvisa till svenska lagar och förordningar i löpande text och inte ta med dem i referenslistan.


  Referera till lag i löpande text harvard

  Om du hänvisar till en lag bör du skriva namnet på lagen i din text. Om du vill hänvisa till ett specifikt lagrum så skriver du numret på kapitlet och paragrafen i din löpande text. Om det finns en etablerad och välkänd förkortning för en lag kan du första gången du nämner lagen skriva ut hela lagens namn tillsammans med.

  Vad är lagrum

  Om att hänvisa till lag eller fördrag i text Hänvisning till författning eller fördrag görs normalt i löpande text och inte i fotnoter. När du skriver hänvisning till lagar, lagrum, stycken och punkter är det viktigt att tänka på att det ska vara enkelt för läsaren att förstå vad du menar, samt att du ä r konsekvent.

  Hänvisa till flera paragrafer

   Om guiden Referera till juridiskt material. Den här guiden är framtagen av universitetsbiblioteket för att hjälpa dig som skriver PM och uppsatser inom juridik. Du som skriver inom andra ämnen men använder dig av rättskällor bör hellre utgå ifrån våra andra guider till källhänvisningar och referenser. OBS!.
 • Lagrum exempel