Hoppa till innehåll

Inget kollektivavtal semesterdagar

 • inget kollektivavtal semesterdagar

 • Semesterlagen

  Enligt lag har du rätt till 25 betalda semesterdagar per år, kollektivavtal innehåller dock ofta fler semesterdagar. Vad har du för heltidsmått? Om inget annat framgår avser heltid 40 timmar arbete per vecka. Ofta finns regler i kollektivavtal om lägre heltidsmått, särskilt vid arbete som ofta utförs på obekväm tid.

  Intjänade semesterdagar vid uppsägning

  De semesterdagar du har rätt till beror på semesterlagen, om det finns kollektivavtal eller inte och på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om. Lyssna Räkna ut semesterdagar Här kan du räkna ut hur många semesterdagar du kan ta ut. De kan vara betalda eller obetalda. Räkna ut dina semesterdagar Räkna ut semesterlön.

  6 veckors semester efter 40

  Årssemester Vilken årssemester som ska tillämpas för en arbetstagare varierar beroende på arbetstagarens ålder och vilket kollektivavtal som är tillämpligt. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur årssemestern ska förläggas om inte annat följer av lokalt kollektivavtal. Ett sådant beslut är ett arbetsledningsbeslut.


 • Semesterlagen
 • Sammanhängande semester lag

  Semesterledigheten omfattar 25 hela dagar per år enligt semesterlagen, oavsett din ålder eller din anställningsform. Om du jobbar oregelbundet eller har deltidsarbete räknas semesterledigheten om, så att den ändå motsvarar 25 dagar. Du kan ha rätt till fler semesterdagar genom kollektivavtal eller i anställningsavtal eller i båda.


  Räkna ut semesterdagar

  Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det semesterlagen som gäller. Enligt semesterlagen har du rätt till minst 25 dagars semester per år. Hitta på sidan: In­tjänande­år och semester­år SEMESTER­LÖN OCH TILLÄGG.

   Vad händer med semesterdagar som inte tas ut

  Hej! Har en kund som undrar om hennes anställda får ta ut semesterdagar i pengar istället för ledighet? Den anställde har varit föräldraledig i ett halvår och har 27 intjänade semesterdagar. Den anställde vill ta ut 15 semesterdagar i pengar. De har inget kollektivavtal. Vad är det som gäller här?.


 • Obetald semester eller tjänstledighet


 • Obetald semester eller tjänstledighet

 • Så många semesterdagar har du rätt till. Semesterledigheten omfattar 25 hela dagar per år enligt semesterlagen, oavsett din ålder eller din anställningsform. Om du jobbar oregelbundet eller har deltidsarbete räknas semesterledigheten om, så att den ändå motsvarar 25 dagar. Du kan ha rätt till fler semesterdagar genom kollektivavtal.

 • Semesterdagar i pengar vid uppsägning

   Här beskrivs enskilda överenskommelser i den situation där arbetsgivaren och en enskild medarbetare skriftligen blir överens om att utifrån ett individuellt perspektiv – enskilt – avvika från en bestämmelse i ett kollektivavtal. Den individuella överenskommelsen gäller därmed just för denna enskilda medarbetare.