Hoppa till innehåll

Ostlänken höghastighetståg

Ostlänken stoppas

Regeringen fattade den 22 december beslut om att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen gav samtidigt Trafikverket tre uppdrag kopplade till Ostlänken, Göteborg-Borås och Skåne.

Ostlänken karta

Regeringen stoppade i december planerna på höghastighetståg för att spara pengar. Ett beslut som nu kritiseras av Trafikverket – som i en .. i pressmeddelandet, skriver Dagens Nyheter. Färdigställande av ”Ostlänken” mellan Linköping och Järna ska fortsätta enligt plan, men.


Ostlänken kostnad

Planerad standard och dragning. Det är beslutat att Ostlänken skall konstrueras för ren persontågstrafik för topphastigheter på km/t. Det har dock senare startat en debatt om km/t som topphastighet skulle räcka, eftersom hårdnande krav på en bana för hastigheten km/t har fått beräknade kostnader att rusa.

Ostlänken nyköping

Nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. I enlighet med regeringens beslut 22 december är planeringen av ett hoplänkat system av nya stambanor avslutad. Information om Ostlänken och Göteborg-Borås hittar du på respektive projekts webbsida.


Ostlänken vagnhärad

 • Ostlänken är den första etappen av ett framtida höghastighetsnät som ska binda samman Stockholm, Göteborg och Malmö. På uppdrag av Trafikverket projekterar Tyréns tillsammans med ÅF, för delsträckan som går genom kommunerna Södertälje och Trosa.


 • Ostlänken vagnhärad
 • ostlänken höghastighetståg
 • Trafikverket ostlänken

   Regeringen prioriterar upprustning av befintlig järnväg, bättre vägstandard och utbyggd laddinfrastruktur, före investeringar i höghastighetståg, och har därför beslutat att ge Trafikverket fyra nya uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

  Ostlänken norrköping

  Ostlänken planeras för tåg i km/timmen, så kallade höghastighetståg. Ostlänken är en del av vad Trafikverket kallar ”En ny generation järnväg”, vilket innebär nya stambanor för höghastighetståg.

   Ostlänken tidsvinst

  Välkommen till samråd!Den februari bjuder vi in till samråd om Ostlänken, delsträckan genom Linköpings täverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning av covid Därför genomförs detta samråd digitalt. Vid frågor och synpunkter är det möjligt att kontakta Trafikverket via telefon, e-post och