Hoppa till innehåll

Ompröva beslut socialtjänstlagen

Överklaga socialtjänstens beslut

Förord Att handlägga, men också dokumentera, ärenden och genomförande av beslut som rör enskilda är centrala uppgifter för socialtjänsten.

Omprövning ekonomiskt bistånd

Så överklagar du socialtjänstbeslut. Du kan överklaga ett beslut från kommunens socialtjänst. Överklagandet skickar du till kommunen, som sänder det vidare till förvaltningsrätten. Kommunen där du bor beslutar om bistånd enligt socialtjänstlagen. Det kan till exempel vara vård, behandling, hemtjänst eller pengar, så kallat.

 • Förvaltningsrätten beslut

  1. Överklaga till förvaltningsrätten

  LVU–handbok för socialtjänsten. Den här handboken vänder sig till dig som arbetar med barn och unga som kan bli omhändertagna enligt lagen () med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Handboken ger stöd i socialtjänstens tillämpning av regelverket inom området.
 • Överklaga biståndshandläggarens beslut
 • Överklaga socialtjänstens utredning

  Socialtjänstlag () SFS nr: Departement/myndighet: Socialdepartementet. Utfärdad: Ändrad: t.o.m. SFS Övrig text: Rättelseblad har beaktats. Rättelsesida har iakttagits.
 • ompröva beslut socialtjänstlagen
 • Överklaga beslut socialtjänsten mall

   av socialtjänstlagen för dem som arbetar med ekonomiskt bistånd. Syftet är även att ge vägledning för arbetet med stöd för självförsörjning. Den nya handboken ersätter den tidigare handboken från december Den har kompletterats med nya avsnitt om förebyggande arbete och föränd-.

  Överklaga förvaltningsrättens beslut

  Skyldigheten gäller endast beslut som en myndighet har meddelat som första instans. Den gäller inte bara beslut varigenom ärenden avgörs utan även beslut under beredningen och interna ställningstaganden från det allmännas sida. Beslut som har vunnit laga kraft omfattas i princip också av bestämmelserna.

  Överklaga biståndshandläggarens beslut

  Skulle förvaltningsrätten inte heller ändra ditt beslut kan du överklaga deras dom till kammarrätten och till sist Högsta Förvaltningsdomstolen, men för de två sistnämnda instanserna krävs ett så kallat prövningstillstånd. Detta enligt §§ förvaltningsprocesslagen. Du kan även läsa mer på Sveriges domstolars hemsida.

  Förvaltningsrätten beslut

 • HFD Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem på den grunden att nämnden anser att det inte längre finns något behov av sådan vård. Bakgrund. 1. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild får bara under vissa förhållanden ändras till den enskildes nackdel.