Hoppa till innehåll

Löneart förmån sjukvård

 • Även sjukvårdsmaterial som t ex

 • Lönearter lista

 • Du kan lägga upp en egen löneart för detta, med valfritt id och namn. Detta gör du via Uppläggning - Lönearter - Ny. Den ska ha följande inställningar. Löneartstyp: Förmånsvärde med tabellskatt Kontrolluppgift: - Annan förmån : Arbetsgivaravgift Den är nu färdig att använda! Med vänlig hälsning.

 • Löneart koder

  Vi använder lönearten ”Förmån, tabellskatt” men lägger till en textrad under som beskriver vad förmånen avser, exempel: ”Förmån sjukvårdsförsäkring, 70% av kr”. Summan som skall anges på själva löneartsraden får man räkna ut själv eftersom det inte finns någon form av automatik för sådant.


   Nettolöneavdrag sjukvårdsförsäkring

  Fastän det är den anställde som förmånsbeskattas, är det arbetsgivaren som betalar in förmånsskatten åt den anställde till Skatteverket. Förmånen registreras på den anställdes lönespecifikation och ökar den anställdes skatt. Dessutom ökar underlaget för arbetsgivaravgiften, som ju är arbetsgivarens kostnad.

  Sjukvårdsförmån fortnox

  Värderingen ska i normalfallet ske till marknadsvärde. Det innebär att om en arbetsgivare erbjuder en anställd förmån av hälso- och sjukvård är detta en skattepliktig förmån som ska beskattas hos den anställda. Detsamma gäller sjukvårdsförsäkringar som tecknats av arbetsgivaren.

  Bokföra sjukvårdsförmån

  Förmån av fri företagshälsovård är skattefri. Företagshälsovårdens huvuduppgift är att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering. Även vård som ingår i insatser som arbetsgivaren vidtar för att förebygga och åtgärda ohälsa är skattefria.

  Förmånsbeskattning visma lön

   När det är fråga om ett nettolöneavdrag för en förmån betalar den anställde alltså för förmånen genom ett nettolöneavdrag, det vill säga med beskattade pengar. Om det handlar om en skattepliktig förmån minskar förmånsvärdet med samma belopp som den anställde betalar. En skattepliktig förmån på 2 kronor blir alltså 0.

  Överstiger ersättningen marknadsmässig hyra jämställs den

  Skatteverket anser att till skattepliktig hälso- och sjukvård hör vanliga läkarundersökningar, allmänna hälsoundersökningar, tandvård, provtagningar, röntgen, operationer med mera. Värderingen ska i normalfallet ske till marknadsvärde. Förmån av fri sjukvårdsförsäkring är skattepliktig.

  Även sjukvårdsmaterial som t ex

  Exempel på löneart: - Förmån av fritt drivmedel vid tjänstebil. Löneart - Upphöjt värde av förmån fritt drivmedel ska ha inställningen Redovisas ej vid fältet Arbetsgivardeklaration, fältkod, då värdet från löneart - Förmån av fritt drivmedel vid tjänstebil rapporteras multiplicerat med 1,2.


 • löneart förmån sjukvård
 • Lönearter lista