Hoppa till innehåll

Konfliktmineraler eu lagstiftning

Mineraler sverige

EU:s förordning om konfliktmineraler Inom EU väntas lagstiftning kring konfliktmineraler träda i kraft den 1 januari Den nya förordningen tvingar alla utom de allra minsta importörerna av tenn, volfram, tantal och guld att omsorgsfullt kontrollera sina leverantörer.


 • Konfliktmineral coltan


 • Mineraler i afrika

  EU har beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av mineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning (the Conflict Minerals Regulation). Lagstiftningen syftar till att importörer av 3TG-mineral ska ha en ansvarsfull anskaffning av dessa samt till att öka spårbarheten i leverantörsledet.

  Vad är konfliktmineraler

  Ny EU-lag om konfliktmineraler. EU Från gäller en ny EU-lag med mål att hindra finansiering av väpnade grupper genom handel med konfliktmineraler. Lagen ökar trycket på importörer att kontrollera sina leverantörskedjor. Reglerna kommer att tvinga alla utom de minsta EU-importörerna av tenn, volfram, tantal och guld att.

   Sällsynta jordartsmetaller

  ”Tillbörlig aktsamhet (due diligence) och rapportering om konfliktmineraler skapar insyn för tillverkare och konsumenter när det handlar om deras roll i att bidra till eller minska konflikter och tvångsarbete.” Ladda ner vår vitbok och läs mer om: Vad är konfliktmineraler? Vad 3TG-importörer bör känna till.

  Kritiska råvaror

  I mars inledde EU-kommissionen ett offentligt samråd som undersöker möjligheten om en EU-lagstiftning för att uppmuntra ansvarsfulla inköp av mineraler från konfliktdrabbade och högriskområden. I maj antogs lagförslaget som omfattar alla importörer av de fyra konfliktmineralerna.

  Stora metallfyndigheter

  EU måste vara en stark röst för mänskliga rättigheter och bidra till en bättre värld. Därför har Socialdemokraterna jobbat för att vår handel av.

  Konfliktmineral coltan

 • The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are government-backed recommendations on responsible business conduct to encourage sustainable development and enduring social progress., The Guidance provides recommendations for responsible mineral supply chains to help companies to respect human rights and avoid contributing to conflict through their mineral or metal purchasing decisions.
 • Vad används volfram till

   EU: Virksomheder skal kunne spore konfliktmineralimport. Europa-Parlamentet har vedtaget et lovudkast, der skal forpligte importører af konfliktmineraler til at udvise rettidig omhu og have tjek på deres leverandører og værdikæder, når det kommer til overholdelsen af regler og rettigheder.

 • konfliktmineraler eu lagstiftning