Hoppa till innehåll

Är det lämpligt att placera sig på vägrenen

Att svänga av till höger

  Landsväg med vägren. Du tänker svänga höger och när du tittar i backspegeln ser du att en bil närmar sig. Är det lämpligt att placera dig på vägrenen innan du svänger? Ja eftersom jag har god sikt. När du kör med släp finns det bland annat risk för fällknivsverkan.

  Är det lämpligt att placera

Du tänker svänga höger och när du tittar i backspegeln ser du att en bil närmar sig. Är det lämpligt att placera dig på vägrenen innan du svänger? Ja, eftersom jag har god sikt Får bilen stanna här?.
 • Rätt placering beror på de


 • Sikten är god och

  Är det tillåtet att placera sitt fordon på vägrenen precis före en korsning om man ska svänga höger? Ja, det kan underlätta framkomligheten för bakomvarande trafik. Vad ska du göra om någon vill köra om dig?.

  För dig som bilförare

  Vägren: ”En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana”. Vägrenen skall användas av långsamgående fordon. I Trafikförordningen , 2 stycket, stadgas: ”Cykel, moped och fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre.

  Generellt sett vore det bra

  Det är inget krav att använda vägrenen och det är förbjudet att tränga ut någon på vägrenen. Vägrenar på motorvägar / motortrafikleder har helt andra regler. Det är förbud mot gående, cyklister, mopeder (även moped klass I) och långsamtgående fordon och vägrenen avskiljs med spärrlinje, vilket gör det förbjudet att.


  Köra på landsväg. Innehåll. Placering;

  Ryttare. Andra fordonsförare får använda vägrenen tillfälligt för att underlätta för andra trafikanter. Såvida inte vägrenslinjen är heldragen, då får vägrenen endast användas av de fordon som ska köra på vägrenen. Om du måste köra betydligt långsammare än övrig trafik. För att underlätta en omkörning får du svänga.

 • är det lämpligt att placera sig på vägrenen
 • Rätt placering beror på de

 • Innan en högersväng på en landsväg ska du placera bilen till höger i ditt körfält, eller på vägrenen. Att svänga av till höger från en större väg är inte förknippat med samma stora risker som det är att svänga av till vänster, eftersom du inte behöver korsa några andra körfält. Men det är fortfarande viktigt att svängen.
 • När ska vägrenen användas. Vägrenen ska

  Genom att välja rätt körfält och placera bilen på korrekt plats vid rätt tillfälle ökar du framkomligheten, trafiksäkerheten och gör det dessutom lättare för dina medtrafikanter att planera sin körning. Det är också viktigt att du alltid placerar bilen med god säkerhetsmarginal i sidled till fotgängare, cyklister och parkerade.