Hoppa till innehåll

Tillväxtverket permittering och semester

 • Innovationsstöd tillväxtverket
 • Telefonsupport tillväxtverket

  Måndagen den 30 november kom Tillväxtverket med ett pressmeddelande där man ytterligare klargjorde myndighetens syn på värdeöverföringar i samband med stöd vid korttidsarbete. Klargörandet indikerar en harmonisering av regeltillämpningen i förhållande till de nya regler om stöd vid korttidsarbete som föreslås träda i.


  Innovationsstöd tillväxtverket

 • Ansök om korttidsarbete under Om det har blivit fel, du har glömt något eller Tillväxtverket efterfrågar mer information i ansökan eller avstämning kan du behöva komplettera ditt ärende. Företag som sökt stöd under perioden 1 december –30 juni ska göra en avstämning.
  1. Korttidsarbete

  Företagens villkor och verklighet Ta del av resultaten från Sveriges mest omfattande enkätundersökning om små och medelstora företags möjligheter och svårigheter. Tillväxtverket är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vi främjar hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt.

  Överklaga tillväxtverkets beslut

  Tillväxtverket kommer bara att kontrollera att arbetstiden är förlagd med det procentantal som du angivit i din ansökan och under den tid du har sökt stöd, men du som arbetsgivare måste förhålla dig till arbetstidslagens regler om hur du får fördela arbetstid, dygnsvila och veckovila.

  Tillväxtverket komplettering

   Det går inte att vara permitterad under semestern. Semester innebär redan frånvaro från jobbet, detsamma gäller sjukdom, föräldraledighet och vård av sjukt barn. Tillväxtverket har därför satt ner foten och meddelar att det inte går att vara permitterad på semestern och samtidigt omfattas av reglerna för korttidsarbete.
 • Avgångsvederlag
 • tillväxtverket permittering och semester
 • Permittera anställda

  permittering sker i form av att arbetsveckan kortas ned med en eller några dagar. Begreppet permittering finns inte reglerat i LAS eller någon annan lag. Det regleras i vissa fall i kollektivavtal. Man kan också ta hjälp av olika rättsfall vid bedömningen av rätt till permittering. Full lön ska utgå under hela permitteringstiden.

  Avgångsvederlag

  Källor om semester. Här hittar du mer information. Frågor och svar om korttidsarbete (Tillväxtverket, sök på ”semester” inom sidan) Utdelningar. Kan ett aktiebolag som lämnar utdelning samtidigt uppfylla kraven för att ta emot stöd för korttidsarbete? Nej, säger Tillväxtverket.

  Tillväxtverket engelska

  1 § Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Särskilda bestämmelser för vissa arbetstagare finns i. 1. lagen () om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete, 2. lagen () om.