Hoppa till innehåll

Hund i vård och omsorg

Socialtjänst hund

  Om hundar används inom vård och omsorg är det viktigt att arbetet, lik- som vid alla insatser inom vård och omsorg, sker utifrån verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.

Djur på äldreboende

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk. Det blir allt vanligare med så kallade vårdhundar på, exempelvis, äldreboenden. Hundar kan bidra positivt på många olika sätt. Genom sin blotta närvaro sprider de ofta glädje bland både boende och personal. Hundar kan också vara delaktiga i olika typer av aktiviteter.

Vad gör en vårdhund

 • SFVH har tagit fram det rådgivande dokumentet Djur i vården för att vägleda alla vård- och omsorgsverksamheter så att de positiva effekterna av djurnärvaro tas till vara samtidigt som man håller en god hygienisk standard. Dokument Djur i vården.


 • Vårdhund lön

  Vårdhund kan användas som en allmän insats för alla personer i särskilt boende som önskar det och som bedömts lämpliga. Vårdhund kan även ges som individuellt behovsprövad insats till en äldre person. Omfattning och intensitet Uppgifter om omfattning och intensitet saknas i forskningslitteraturen. Utbildning och licens.

 • Vad gör en vårdhund
 • hund i vård och omsorg
 • Vårdhund demens
 • Djur i vården - svensk förening för vårdhygien

  där vårdhunden kan bli aktuell” (1). Vid användande av hund i vård och omsorg finns ett tydligt regelverk/standard. Regelverket betonar vikten av rutiner och att såväl arbetet som resultatet ska dokumenteras och följas upp för att insatser med hund i vård- och omsorg ska kunna utvecklas och förbättras.

   Gör hund även i bård

  Sociala tjänstehundar arbetar främst inom vård, skola och omsorg. En Social tjänstehund är utbildad tillsammans med sin förare och arbetar med individer och grupper inom framförallt vård, skola och omsorg. Här hittar du rätt team för privatpersoner, företag och organisationer. Begreppen för hundar som arbetar inom vård, skola och.

  Vårdhund äldreboende

  Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. För att hålla en god hygienisk standard ska lokaler, utrustning och hela verksamheten utformas så att risken för infektioner och.

  Vårdhund demens

  SFVH. utställningen. posterutställningen. Glada prisutdelare av Svenska hygienpriset - läs mer under flickan Svenska Hygienpriset. Michael från Styrelsen stod för underhållningen vilket var mycket uppskattat. Sitter man still länge behöver man röra på sig och det hjälpte Monica Palmö till med.