Hoppa till innehåll

Är ringblommor hjort och kanin resistenta

Sommarblommor som rådjur inte äter

Jord och näring För att du ska få bäst resultat är det rekommenderat att så i yrkesodlarjord som i sin tur ges långverkande näring. Jorden ska helt enkelt vara näringsrik, mullrik och dessutom ha en bra dränerande effekt. Vattning Se till att jorden hela tiden hålls lätt fuktig. Så-avstånd.

  Äter rådjur pelargoner

Skadedjur och sjukdomar: Ringblommor kan drabbas av skadedjur som bladlöss, trips och spindelkvalster. Använd organiska bekämpningsmedel för att bekämpa dessa skadedjur. De kan också drabbas av sjukdomar som rotröta och mjöldagg, vilket kan behandlas med fungicider. Frösådd: De kan enkelt odlas från frön.

Grönsaker som rådjur inte äter

 • Sådd och utplantering. För att odla ringblomma: Så direkt på friland när jorden reder sig. Vattna jorden före sådd och håll fuktigt under grotiden. Självsår sig lätt och kommer på så vis tillbaka år efter år på växtplatsen. Kan även sås på på växtplatsen på senhösten.
 • Äter rådjur lavendel

  Så odlar man ringblomma. Så direkt på växtplatsen när jorden är brukbar, under våren och försommaren. Fröna kan också sås under hösten, för att gro tidigt våren därpå så får du tidigare blomning. Läs mer om Höstsådd av sommarblommor här. Så glest, så slipper du gallra.

  Äter rådjur hortensia

  Rådjurssäkra växter Får du trädgården kaläten av glupska rådjur? I stället för att förtvivla, välj växter som rådjur avskyr. Här hittar du listan på växter som normalt inte uppskattas av rådjuren.
 • Grönsaker som rådjur inte äter
 • Äter rådjur tagetes

  Om du sår i kruka eller odlingslådor fylls de med bra planteringsjord. Vattna jorden före sådd, så med ca 25 cm mellan varje frö och täck med ett tunt lager jord. Vattna regelbundet tills fröerna har grott. Ringblommor är enkla att odla och sköta och kräver inte mycket av dig.


  Äter rådjur rhododendron

   Sallad kan vara farlig för kaniner. Det är nog det livsmedel som husdjursägare erbjuder sina kaniner mest. Det är dock viktigt att ta hänsyn till deras vatteninnehåll och inte överdriva hur stor del av en kanins diet som salladen utgör. Om kaniner äter för mycket kan det ge upphov till diarré – särskilt när det gäller isbergssallat.

  Äter rådjur dahlior

  Grunden för arbetet är att förebygga sjukdom och att minska spridning av resistens. När antibiotikabehandling ändå behövs ska rätt antibiotika i rätt dos användas. Arbete för att motverka resistens vilar i huvudsak på tre principer: • Minska behovet av antibiotikabehandling. • Minska spridningen av resistenta bakterier och.

 • är ringblommor hjort och kanin resistenta