Hoppa till innehåll

Blå vätska inom kemin

 • blå vätska inom kemin


 • Hur mycket väger 1 liter vatten

  George Doyle, Getty Images Den oscillerande klockan eller Briggs-Rauscher-reaktionen ändrar färg från klar till bärnsten till blå. Reaktionen växlar mellan färgerna i några minuter och blir så småningom blåsvart. Prova Briggs-Rauscher Color Change Reaction Vatten till ”blod” (eller ”vin”) och tillbaka till vatten.

   Vattenånga volym

  Kärnkemi (där atomkärnan är i fokus och man studerar radioaktiv påverkan på kemiska reaktioner, olika isotopers kemiska egenskaper, såväl som omvandling av grundämnen genom fusion, fission eller naturligt sönderfall).


  När fryser vatten till is

   Spolarvätska T-blå eller K-sprit T-gul Etylenglykol (1,2-etandiol; HO-CH 2 -CH 2 -OH) Glycerin (glycerol, 1,2,3-propantriol, HO-CH 2 -CH 2 -CH 2 -OH) Vatten (H 2 O) färgat med gul karamellfärg 10 provrör i ett provrörsställ 7 st graderade pasteurpipetter Märkpenna Frys Förarbete Färga vatten med gul karamellfärg. Utförande.

  När fryser vatten i rör

  En lösning innehåller små partklar av ett ämne (joner, molekyler eller atomer beroende på vilket ämne det rör sig om) som är jämt utspridda i ett lösningsmedel (det är så det ämne som det finns mest av i lösningen kallas). De ämnen som är utspridda i lösningsmedlet kallas för lösta ämnen. I vår socker-vatten-lösning är.

  Densitet vatten g/cm3

 • Vatten är det viktigaste lösningsmedlet, inte bara inom kemin, men också för livet på jorden. Vattnet har nämligen speciella egenskaper som beror på vätebindningarna mellan molekylerna. På grund av polariteten hos vätebindningarna är vatten ett utmärkt lösningsmedel för polära ämnen såsom salter och organiska ämnen med polära.


 • Densitet vatten temperatur

  Bas (kemi) Kaliumhydroxid. Inom kemin är baser en grupp kemiska föreningar med i allmänhet lutaktig smak, som har förmågan att uppta vätejoner varvid de i en vattenlösning ger ett pH -värde över 7, eller mer allmänt, ge bort elektronpar. En sådan lösning kallas basisk, eller alkalisk. Starka baser är frätande.


  Varför flyter is på vatten

  Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. [ 1] Det vetenskapliga namnet är divätemonoxid eller diväteoxid (se även diväteoxidbluffen). Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter. [ 2].
 • Densitet vatten g/cm3
 • Vatten densitet kg/m3

  Inom kemin är flyktigheten materialkvalitet som beskriver hur lätt ett ämne förångas. Vid en given temperatur och ett givet tryck är det mer sannolikt att ett ämne med hög flyktighet existerar som en ånga, medan ett ämne med låg flyktighet är mer sannolikt att vara en vätska eller ett fast ämne.