Hoppa till innehåll

Sophämtning kommun

  Sophämtning värmdö kommun

Du söker genom att skriva in ditt kundnummer eller den adress där dina sopkärl står i sökfältet nedan. Utifrån din sökning kommer du att få en lista med adressförslag som passar in på det du har skrivit. När du har hittat din adress klickar du på adressen för att välja den.


Urbaser täby kommun

Sophämtning sker mellan kl 06–22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det. Är kärlet inte utställt när sopbilen kommer får du vänta till nästa tömningstillfälle eller beställa budad tömning.


Sophämtning lit

 • Sophämtning. Vi tömmer alltid det gröna och det bruna kärlet samtidigt, men i separata fack i sopbilen. Restavfallet i det gröna kärlet energiutvinns och blir till fjärrvärme. Medan matavfallet, som läggs i det bruna kärlet, blir till biogas (som våra sopbilar kör på) och biogödsel i vår biogasanläggning i Västerås.

 • Värmdö kommun sophämtning sommar

  Hämtning varannan vecka (inklusive grundavgift 1 kr) 1 kr. 2 kr. Hämtning varje vecka (inklusive grundavgift 1 kr) 2 kr. 5 kr. Det går även att ha sophämtning var 4:e vecka, förutsatt att matavfallet sorteras ut (hämtas varannan vecka) samt att förpackningar och tidningar lämnas till återvinning.

  Verksamheter

  / Avfall / Kommunalt avfall / Hämtningskalender Hämtningskalender Här kan du enkelt se när vi kommer och tömmer dina sopkärl. För att hitta ditt schema anger du adressen där dina sopkärl står i sökfältet. För att listan på adressförslagen ska visas behöver du ange minst 3 tecken.


 • sophämtning kommun


 • Sophämtning lit
 • Sophämtning östersund kostnad

   När kommer sopbilen? Vill du veta när din soptunna töms? Fyll i din adress så hittar du din hämtningsdag. Det går bara att söka på adresser för villor, radhus och fritidshus som har egen soptunna. Skriv din gatuadress (Storgatan 1 eller Björnaby ).


  Schema sophämtning täby

  Hämtningskalender. Här har du möjlighet att söka efter ditt tömningsschema. Du söker genom att skriva in ditt kundnummer eller den adress där dina sopkärl står i sökfältet nedan. Utifrån din sökning kommer du att få en lista med adressförslag som passar in på det du har skrivit.

  Sophämtning värmdö 2023

  Sophämtning. Vi tömmer alltid det gröna och det bruna kärlet samtidigt, men i separata fack i sopbilen. Restavfallet i det gröna kärlet energiutvinns och blir till fjärrvärme. Medan matavfallet, som läggs i det bruna kärlet, blir till biogas (som våra sopbilar kör på) och biogödsel i vår biogasanläggning i Västerås.