Hoppa till innehåll

Avdrag mobilabonnemang enskild firma

 • Företag betala privat mobilabonnemang


 • Avdrag enskild firma

  Du kan göra avdrag för mobilabonnemang som är bokförda i en enskild firma om abonnemanget är nödvändigt för firmans verksamhet. Använder du abonnemanget även privat kan du behöva betala uttagsskatt om den privata användningen går att skilja från när den används i arbetet.

  Företag betala privat mobilabonnemang

 • De här avdragen gäller främst för dig som har en enskild näringsverksamhet eller ett handels- eller kommandit­bolag. Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad. Inom några områden (till exempel resor och lokalkostnader) finns det begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag du får göra.

 • Smartwatch avdragsgill

  Ja, om du använder ditt privata mobilabonnemang i ditt arbete och kan motivera det till Skatteverket, kan du göra avdrag för det i din enskilda firma. Om du kan uppskatta att du använder mobilabonnemanget till exempel 50% i tjänsten, kan du göra avdrag på motsvarande 50 % av kostnaden.

   Avdrag dator enskild firma

  Exempel 2: Kostnadsavdrag i enskild firma. Alternativet är att inte bokföra datorn/telefonen på företaget. Då gör du ett kostnadsavdrag för den del som avser företagets användning av din privata dator, eller telefon. Förutsättningar: Du har ett mobilabonnemang där det ingår en mobiltelefon.

  Avdrag dator skatteverket

  Om du redan har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör din firma. Om du skaffar ett helt nytt abonnemang och en ny mobil som du bokför i firman så kan du dra av kostnaden. Privat användning kan uttagsbeskattas. Lästips! Expertens bästa deklarationstips 3.

  Bokföra mobilabonnemang enskild firma

   I första hand ska du dra av de inbetal­ningar som gjorts under det inkomståret. Om det fortfarande finns utrymme kvar kan du dra av det överskjutande beloppet från inkomståret före. Du ska betala särskild löneskatt med 24,26 procent på det belopp som du gjort avdrag för i näringsverksamheten. Endast det belopp för pensions.

  Bokföra mobilabonnemang konto

  Avdrag för företag och enskild firma. I ett företag och som enskild näringsidkare kan du göra avdrag för mobiltelefon vid inköp av telefonen. Eftersom telefonen har en begränsad livstid och räknas som förbrukningsinventarier kan du dra av hela beloppet direkt. Har du ett företagsabonnemang med fast avgift kan du även göra avdrag.

  Moms mobilabonnemang

  Du som enskild näringsidkare kan göra avdrag för vissa kostnader som du haft samma år och året före företagsstarten. Avdraget gäller sådana kostnader som skulle ha varit avdragsgilla om de hade uppkommit sedan verksamheten påbörjats. Det kan exempelvis gälla förbrukningsartiklar och förbrukningsinventarier till ett värde under
 • avdrag mobilabonnemang enskild firma