Hoppa till innehåll

Salutogen ledarskap

Salutogent ledarskap för hälsosam framgång pdf

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion.

Salutogent perspektiv

 • Det salutogena ledarskapets betydelse För att göra utredningsavdelningen på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund till en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats har vi utvecklat en salutogen ledarskapsmodell. Resultatet har blivit en motiverad personalgrupp med högt välbefinnande och kompetens. 6 september
 • salutogen ledarskap
 • Salutogent ledarskap för hälsosam framgång

  Salutogent Ledarskap för hälsosam framgång. Skickas från oss inom vardagar. Fri frakt över kr för privatkunder i Sverige. Denna bok utgår från ett salutogent perspektiv som visat sig mycket användbart som utgångspunkt och inriktning för ett framgångsrikt ledarskap. Salutogenes innebär att söka hälsans ursprung.

  Salutogent förhållningssätt

  Det salutogena ledarskapet i praktiken bygger på den salutogena idén som en röd tråd och kasam som en modell för att ge förståelse och struktur. Det innefattar både ledarskapet och medarbetarskapet och dess tillämpning på individ- och gruppnivå. Kunskapsgrunden hämtas i boken Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång av Anders Hanson.


  Hälsa och kvalitet i arbetslivet

  SAMmanhang). En salutogen ledare skapar en organisation som präglas av en känsla av sammanhang där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är beståndsdelarna. För tydlighetens skull presenteras beståndsdelarna i KASAM för en arbetsplats i tabellen nedan.


 • Salutogent perspektiv
 • Salutogent ledarskap bok

  Anders är författare bland annat till Hälsopromotion i arbetslivet (Studentlitteratur, ) Salutogen kultur – från värdegrund till verksamhetsnytta (Salutogent ledarskap Sverige ). Vem har gjort slut på mjölken – salutogen tankebok om rädslan makt och kärlekens kraft. (Salutogent ledarskap Sverige ).

   Hälsofrämjande ledarskap

  This chapter describes the background and the development of scholarship on salutogenesis in Swedish. It starts from the time when Antonovsky visited the University of Lund and introduced the salutogenic model of health to the Swedish audience of health scientists. Research on the sense of coherence construct is extensive in English, so just describing articles and theses published in Swedish.


  Hälsa och kvalitet i arbetslivet – mentala, fysiska och sociala aspekter

   Avsnitt Den nya utgåvan av boken Salutogent Ledarskap släptes i augusti och har redan lästs av över chefer. Här berätter Anders lite mer om boken.