Hoppa till innehåll

Hur förhindrar träd torka

  Trätorkning handbok

Björk som du fäller på vintern, klyver innan påsk och sedan staplar på ett bra sätt så att det kan torka är oftast torrt och bra att elda med när vintern kommer. Klyva för hand eller med maskin Att klyva ved på traditionellt sätt med yxa kan vara härligt.

Plantera träd

SLU-nyhet Hur klarar framtidens skogar torka? Publicerad: 17 oktober Torka kommer enligt klimatprognoserna att bli vanligare i framtiden. Dagens klassificering av hur olika trädarter reagerar på torka behöver förbättras så att vi kan få mer korrekta prognoser av hur skogarna kommer att klara detta.

Torka trä utan att det spricker

  Atmosfärisk torka uppstår då luftens torrhet blir så stor att träd och andra kärlväxter måste stänga sina blad- och barrklyvöppningar för att skydda sig mot att deras rörsystem i stammarna kollapsar. En kollaps kan ske när atmosfärens undertryck (torrhet) som styr sugkraften blir så hög att cellvägarna kaviterar (dras ihop).


Torka tall

Ta bort bark-, flis- och spånhögar och trärester som ligger i vindriktningen mot torken. De kan fungera som smitthärdar. När mögelsvamparna redan slagit till kan du döda dem genom att höja temperaturen till mellan 50 och 65 grader. Tjockt spricker lättare Om torkningsprocessen går för fort ökar risken för sprickor.

Hur ofta vattna grönsaksland

Vi visste inte hur man odlade grödor utan hade enbart kor. Djuren fick drivas långt upp i bergen för att hitta bete under torkan, och ofta kom vi tillbaka med få eller inga djur alls. Nu är allt annorlunda. Utan den här resan hade jag aldrig kunnat betala för våra barns skolavgifter, säger Teresa. Familjen Clements gård kantas av träd.


 • Bevattningspåse träd

 • Torka björkplank

  kondenstorkning. Med denna metod kan man torka virket till önskad fuktkvot och kontrollera processen helt för att minimera risken för torkskador. Torktiden varierar mycket mellan olika träslag och dimensioner, från några timmar upp till 3 månader för grova ekplankor. Principskiss över en truckmatad kammartork av luftväxlingstyp. Temperaturen och.
 • hur förhindrar träd torka
 • Torka timmerstockar

  Ibland uppstår också stamsår. Skadorna är värre på tall och contorta än på gran. Svampen angriper både plantor och medelålders träd. Vid lindriga angrepp skadas bara kronans nedre del, vid svårare skador hela kronan. Efter hårda angrepp i åriga tallbestånd kan träden duka under av efterföljande märgborreangrepp.

  Bevattningspåse träd

 • Om man vill förstå hur träd påverkas av torka räcker det alltså inte att bara titta på nederbörd eller temperatur. Trädens fotosyntes och dess tillväxt är nära sammankopplade. Genom fotosyntes tar träd upp koldioxid genom små porer i barren, klyvöppningar. Samtidigt som koldioxid kommer in genom klyvöppningen släpps vattenånga.