Hoppa till innehåll

Hur många älgar blir påkörda varje år

  Hur många fåglar dör av vindkraftverk i sverige

Hur många viltolyckor sker varje år? Hur många älgar orsakade olyckor ? Hur många procent av de fotgängare som blir påkörda i 50 km/h dödas. 80%.

Viltolyckor per är

Man räknar med att älgarna lämnar cirka högar med kulor per dygn på vintern. Under den perioden är älgarnas föda fiberrik och innehåller små mängder vätska. Därför blir också spillningskulorna torra, hårda med mycket fibrer i. Om sommaren innehåller födan mer vatten och spillningen blir lösare.


 • Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från

 • Viltolyckor statistik

  Sverige består av 21 län. Länsstyrelserna samverkar och älgstatistik samlas in från de 20 myndigheter som har älgar inom sitt geografiska område. På älgdata kan du se statistik per län och över hela landet. I den nationella statistiken omfattas data från alla län.


 • Precis som många andra rovdjur
 • hur många älgar blir påkörda varje år
 • Hur många viltolyckor rapporteras det varje är i sverige

  Älgstammen brukar ju minska med nära 50 procent varje höst, och första älgjaktsveckan står ofta för en ansenlig del av minskningen? Räknar man ihop hur många älgar som skjutits eller dött av andra orsaker sedan är de cirka fyra gånger fler ( %) än de som finns i livet idag.

  Viltolycksstatistiken bygger på uppgifter från

  Vilka älgar är då utsatta för vargens pre-dation? Av vargdödade älgar under vinter/vår var 74 % kalvar och 12 % ettåringar. De två yngsta åldersklasserna utgjorde därmed 86 % av alla vargdödade älgar (Figur 1). Den äldsta åldersklassen (11+) var överrepresenterad både jämfört med andelen åldersbestämda skjutna älgar.

  De senaste tre veckorna har älgar

  Sommartid finns det älgar i Sverige. På hösten skjuts runt 80 av dem, vilket ger en mindre stam från och med älgjakten och fram till slutet av våren då en ny generation älgar föds. Eftersom skillnaderna blir så stora mellan sommar och vinter brukar man skilja på sommar- och vinterstam när man talar om älgar.

  Under oktober och november kommer

   Runt person dör varje år inom EU genom att bli påkörda av tåg. Inom den internationella järnvägsunionen arbetar man bland annat med en förebyggande verktygslåda – en kunskapsbas.

  Precis som många andra rovdjur

 • fallolyckor) omkommit i trafiken varje år i Sverige. Det innebär att cirka 15 % av de som omkommer i trafiken är fotgängare. Merparten av dessa blir påkörda av en personbil (Transportstyrelsen ). Vidare utgör barn under 15 år liksom äldre över 65 år de åldersgrupper som är mest drabbade (ERSO, ).