Hoppa till innehåll

Skatterevision antal år tillbaka

Skatteverkets möjligheter att ompröva tidigare års

Konsekvenserna av att lämna oriktiga uppgifter till Skatteverket kan var skattetillägg samt i allvarliga fall anmälan för skattebrott. Fem år tillbaka i tiden kan Skatteverket gå tillbaka och upptaxera bolaget och vid grovt skattebrott är preskriptionstiden tio år. [ 1].

 • Hej, Skulle veta om retroaktiv


 • skatterevision antal år tillbaka

 • Hej, Skulle veta om retroaktiv

 • En skatterevision handlar om att utreda ditt företag, och det kan hända att Skatteverket hämtar information från källor du inte har kontroll över. Däremot har du alltid rätt att ta del av information som lämnas om ditt företag, för att du ska kunna bemöta de påståenden som presenteras.
 • När revisionen avser kontroll

  Årligen genomför Skatteverket ett antal skatterevisioner hos olika företag. Blir ditt företag föremål för revision, gäller det att inte gripas av panik utan se till att all dokumentation kring företagets bokföring är i god ordning inför revisionen. Här ger vi ett antal råd om hur du som företagare förbereder dig om Skatteverket.

  I år kan Skatteverket

   När revisionen har utförts kommer Skatteverket att upprätta en revisionspromemoria, av vilken det framgår vad som granskats och vad som framgick vid revisionen. Skatteverket kan komma att föreslå en förändring av din skatt, och i sådana fall har du rätt att lämna ett yttrande.

  Myndigheten gör drygt 30

  Handledning för skatterevision ges ut i flera delar. Förutom denna om Revisionsmodellen finns Reglerna kring revisions-verksamheten och Revisionspromemorian. Vidare finns hand-ledningen Samarbete med polis och åklagare. Denna är under omarbetning och beräknas bli klar under första halvåret

  Revisionen kan omfatta en

  Vi ser ett ökat antal revisioner där skattemyndigheter i olika länder ställer ett allt högre krav på underlag för bevisning att prissättningen är korrekt. Att löpande under året förbereda sig för att en revision kan komma att ske i framtiden, spar ofta både pengar och resurser när det väl är dags.

  För att undvika den

  På Mina sidor väljer du Skatter och deklarationer, därefter Lön, pension, sjukpenning m.m. Kontakta den som har eller skulle ha lämnat uppgifterna om du saknar uppgifter eller om det finns uppgifter som inte stämmer. Mina sidor. När du får deklarationen, kontrollera att uppgifterna stämmer med dina löneutbetalningar.

   Tillbaka till artiklarna. Årligen genomför

  På räntekostnader upp till kr får man tillbaka 30%. Har man räntekostnader som överstiger kr får man tillbaka 21% på den del som överstiger kr. Det finns inget tak för hur mycket ränteavdrag man får göra. Ränteavdraget gäller på samma sätt för alla typer av lån såsom bolån, privatlån, billån, sms.