Hoppa till innehåll

Orange skylt på väg

Motortrafikled skylt

Föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler (TSFS ) A. Varningsmärken B. Väjningspliktsmärken C. Förbudsmärken D. Påbudsmärken E. Anvisningsmärken F. Lokaliseringsmärken för vägvisning Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik G. Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera H.

Transportstyrelsen vägmärken

Vår orange skylt är alltså inte tvingande utan bara en rekommendation, ett tips på en framkomlig väg. Den använder den standardiserade symbolen S10 som betyder gående, samma som finns på E7 Gågata men även på andra skyltar. Jag tror att många inte förstår att den bara är ett tips, utan ondgör sig över att vissa inte ”lyder” skylten.

Lokaliseringsmärken

  En orange skylt med svarta bokstäver (B) är en tillfällig vägvisning som används vid till exempel vägarbete. Vid arrangemang som till exempel en konsert används en gul vägvisare med grön text (C). När du kör på vägar med flera körfält, som till exempel en motorväg, finns det körfältsvägvisare (A) som visar vart körfältet leder.
 • Alla vägmärken


 • Enskild väg regler

  F Farligt gods Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen () om transport av farligt gods. Avvikelse från färg får inte ske. Vägmärkesfiler För CAD DWG 36 kB För tryck EPS kB För webb PNG 3 kB För clipart.

  Alla vägmärken

  Trafiksignaler (SIG) Trafiksignalerna informerar om du ska köra eller stanna i en korsning eller annan trafiksituation. Vägmarkeringar (M) Vägmarkeringar vägleder dig som trafikant. Vägmarkeringar kan förekomma i kombination med skyltar. Andra anordningar för anvisningar för trafiken (X).
 • orange skylt på väg


 • Enskild väg skylt

 • F Vägvisare Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande. Avstånd i kilometer kan anges. Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 • Enskild väg skylt

  1. Vägnummer skylt

  Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande. Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål. F Orienteringstavla. F2.

  Motorväg skylt

  Vår orange skylt är alltså inte tvingande utan bara en rekommendation, ett tips på en framkomlig väg. Den använder den standardiserade symbolen S10 som betyder gående, samma som finns på E7 Gågata men även på andra skyltar.