Hoppa till innehåll

Problemlösning i förskoleklass

Problemlösning matematik förskoleklass

Vad är ett problem och vilka problem hittar elever själva på? Nyvunna forskningsresultat från en italiensk studie visar att positiva attidyer till problemlösning förändrar till negativa under de tidiga skolåren. Författaren tog därför upp frågan om problemlösning med elever i en svensk förskoleklass.

Matematik i förskoleklass tips

 • Att arbeta med problemlösning i förskoleklass kan vara utmanande, spännande, lärorik och givande för både elever och lärare. Projektet visar att det är önskvärt och roligt att låta förskoleklassens matematikundervisning ta sin utgångspunkt i problemlösning. genomfördes en designstudie i åtta förskoleklasser med ca elever.
 • Matematik förskoleklass skolverket
 • Matematik förskoleklass övningar

  Genom att arbeta med problemlösning i förskoleklassen blir det möjligt att bygga vidare på förskolans pedagogik och skapa en matematikundervisning med lek, kreativitet och fantasi.

  Matematik förskoleklass skolverket

  om problemlösning anses vara positivt, dock återfanns ändå 29,5% andra uppgifter, vilket kan skapa en skev bild av vad problemlösning är. Nyckelord: problemlösning, problemlösningsuppgifter, problemlösningskompetens, matematik, förskoleklass, läroböcker, innehållsanalys.

   Enkla problemlösningar för barn

  Problemlösning F–åk 3. Denna modul handlar om problemlösning och riktar sig till dig som arbetar i förskoleklass och årskurserna 1–3. I modulen är lärarens arbete vid planering och genomförande av undervisningstillfällen som inkluderar problemlösning i fokus.


 • problemlösning i förskoleklass

 • Matematik förskoleklass arbetsblad

  Undervisning i förskoleklass December 1 (6) Undervisning i förskoleklass 2. Pröva och använda idéer Resonemang genom problemlösning Enligt förskoleklassens centrala innehåll ska elever få möta och föra enkla matematiska resonemang i problemlösande situationer. I en sådan situation ska eleverna undersöka.
 • Matematik i förskoleklass tips
 • Matte förskoleklass skriva ut

  21 und@ Under snart tio år har vi genom designforskning utvecklat och beforskat matematikundervisning i förskoleklass med utgångspunkt i problemlösning. Förutom att lösa problemuppgifter inkluderar problemlösning även att konstruera egna problemuppgifter och de senaste tre åren har studien även.

  Problemlösning förskola

   Den här artikeln ingår i Skolverkets webbkurs Undervisning i förskoleklass. Resonemang genom problemlösning By Skolverket is licensed under a Creative Commons License. ⁃ ⁃ ⁃ ⁃ Blog ⁃ ⁃. Den här artikeln ingår i Skolverkets webbkurs Undervisning i förskoleklass.