Hoppa till innehåll

Försäkringskassan beslut om högre sjukpension

Sjukersättning nya regler

Du får ett beslut. Det tar normalt 7 månader innan du får ett beslut om sjukersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, t ex ett läkarutlåtande. Om du skulle få avslag på din ansökan om sjukersättning kan Försäkringskassan erbjuda ett möte med Arbetsförmedlingen.

 • Sjukersättning 2023


  1. Extra ersättning vid sjukersättning

  Sjukpenning för anställda - Försäkringskassan. Sjukpenning är något du kan få när du som anställd inte kan arbeta, för att du är sjuk. Det krävs en sjukskrivning av Försäkringskassan för att du ska få sjukpenning. Ändra omfattning på sjukpenning.

  Sjukpension minimibelopp

  2 juni Den 31 maj beslutade riksdagen att höja åldersgränserna i pensionssystemet och vissa andra trygghetssystem från och med 1 januari Här kan du läsa hur det påverkar några av de ersättningar du kan få från Försäkringskassan.

  Beräkna sjukersättning försäkringskassan

  Vid årsskiftet höjs pensionsåldern i Sverige med ett år. Det påverkar även åldersgränserna inom vissa ersättningar i socialförsäkringen, bland annat sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning. Idag kan man ta ut allmän pension vid 62 års ålder medan andra pensionsförmåner betalas ut från 65 års ålder.

 • försäkringskassan beslut om högre sjukpension


 • Förtidspension regler

  Sjukersättningen kallas trygghetspension och administreras av Försäkringskassan. Riksdagens beslut innebär att den som är 60 år eller äldre och som prövas för sjukersättning, får sin arbetsförmåga bedömd enbart mot arbeten som personen haft erfarenhet av under de senaste femton åren.

  Sjukersättning belopp

   Om du får hel sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och har slutat din anställning före pensionsåldern, kan du ha rätt till sjukpension. Sjukpensionen motsvarar ungefär 21 procent av din lön (så kallat pensionsunderlag).

  Nyheter försäkringskassan sjukersättning

  Läs mer om hur vi arbetar. Risken att förlora sjukpenningen varierar stort mellan olika kontor inom Försäkringskassan. Tvärtemot vad myndigheten själv säger kan din rätt till sjukpenning.


 • Nyheter försäkringskassan sjukersättning

 • Sjukersättning 2023

 • SVAR: Det innebär att du nu kan ansöka om trygghetspension först när du fyllt 61 år (tidigare var det 60 år). För att få trygghetspension ska man ha max fem år kvar till den ålder att man inte längre kan få sjukersättning. Det brukar vara det år man kan ta ut full pension, och det var 65 år När pensionsåldern höjdes till.