Hoppa till innehåll

Tillverkning av skruvförband

 • tillverkning av skruvförband


 • Skruven

  Start. Denna handbok innehåller uppdaterad kunskap om det mesta du behöver veta för att konstruera och producera optimerade skruvförband. Handboken är sammanställd av ledande expertis från svensk fordonsindustri.

 • Gängdjup
 • Hur många gängor behövs

   - Olika typer av fästelement - Hållfasthetsklasser - Märkning av fästelement - Äntringstappar - Tillverkning av fästelement - Rundbrickor - InsatsgängorYtbehandling - Ytbehandling och Korrosionsskydd - Smörjning Utformning.


  Gänga i aluminium

  Konstruktion. Skruvförband (skruv, mutter och bricka) Skruvförband (gänga i materialet, skruv och bricka) Skruvförband (pinnskruv med mutter och bricka) Med skruvförband, förr även kallat bultförband, avses ett förband där olika delar, exempelvis två plåtar eller plankor, hålls samman med hjälp av skruv och mutter.

  Åtdragningsmoment m8 i aluminium

  skruvförband för olika utmaningar, till exempel: Material som utvidgas och krymper vid temperatur- växlingar - Sättningar på grund av målarfärg eller pulverlack - Kraftiga vibrationer i mjuka metaller, kompositer och polymerer - Sättningar på grund av flera klämda delar - Skruvförband med kort klämlängd.

  Max belastning skruv

  Du får även tillgång till Colly Components kunskap om skruvförband i form av bland annat applikationskunskap, beräkningar, monteringsmetoder och kvalitetssä genomför utbildningar för konstruktörer, produktionstekniker och montörer, antingen på plats hos kunderna eller i information om hur skruvförband konstrueras och beräknas finns att läsa i ”Collys.

  Gängdjup

 • Stålbyggnad. Skruvförband. Traversbana. Byggnad med stålstomme. Stålbyggnad är läran om konstruktion, tillverkning och montage av byggnader och andra konstruktioner med bärande delar av stål. Exempel på bärande delar är stålstomme, fackverk och traverskranbana.
 • Åtdragningsmoment fingänga

  Antalet skruvar är okänt i början av dimensioneringen. Bild 1. dimensionerande dragkraft Ntd = kN. stålplåtens tjocklek t = 8 mm. lastvaraktighetsklass M, klimatklass 2. skruvdiameter d = 16 mm. draghållfasthet för skruv fu = MPa. limträ GL30c, ρk = kg/m 3. t s t e e l ≤ 0, 5 d.

   Ordning ur kaos bulten

  Åtdragningsmoment är ett mycket viktigt begrepp när det gäller skruvförband. Genom att dra åt en skruv så skapas en axiell kraft. Detta ger förbandets klämkr.