Hoppa till innehåll

Betala förskola 15 timmar

  Allmän förskola avgift

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.

Avgift förskola stockholm

Om du har flera barn i förskola och fritidshem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre enligt avgiftstabellen. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift. Växelvis boende - delad faktura.


Maxtaxa förskola 2023

Då förskoleavgiften fortfarande regleras av maxtaxan så kan detta mycket väl betyda att du blir tvungen att betala full avgift trots att du bara har ditt eller dina barn på förskola 15 timmar per vecka. Hur dessa 15 timmar fördelas över veckan är upp till förskolan samt kommunen. Förskoleavgiften / Dagisavgiften.


 • betala förskola 15 timmar


 • Vad kostar förskola per månad

  För barn som har erbjudits förskola för att de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola får avgiften bara avse den del av verksamheten som överstiger 15 timmar i veckan.


 • Förskoleavgift 3 år
 • 15 timmar förskola föräldraledig

  Det skickades ingen faktura. 3. Fakturan har gått till din digitala brevlåda. 4. Fakturan har gått till någon annan. Läs mer och anmäl delad faktura eller annan fakturamottagare här. Läs mer om digitala fakturor, e-faktura och autogiro här. Här kan du anmäla autogiro via blankett eller i e-tjänst. Mitt barn går inte på förskola.

  Förskoleavgift 3 år

 • Barn år som går max 15 timmar i veckan. Vårdnadshavare vars barn i ålder 3–5 år går i allmän förskola max 15 timmar per vecka, kan ansöka om avgiftsfri förskoleplacering. Om man väljer att inte ansöka om avgiftsfri förskoleplacering betalar vårdnadshavare avgift under juni–augusti, medan resterande tid är avgiftsfri.
 • 15 timmar förskola regler

  Allmän förskola kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan. Det är förskolan som bestämmer schemat för barnet och allmän förskola följer skolans läsårsindelning. Det innebär att barnet är ledigt alla skollov och studiedagar. Allmän förskola gäller oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

  Räkna ut förskoleavgift

   Den avgiftsfria allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka. Det är fasta tider som förskolan erbjuder. Den avgiftsfria allmänna förskolan följer också skolans verksamhetsår. Det innebär att placeringen inte gäller under lov och studiedagar. På sidan Läsårstider, lov och ledigheter kan du se hur skolans verksamhetsår ser ut.