Hoppa till innehåll

Miljon miljard trillion

Hur många miljarder är en biljon

För mycket stora tal används i svenskan, liksom i de flesta övriga europeiska språken, en princip som innebär att namn på stora tal bildas med ett latinskt prefix, samt efterleden -iljon eller -iljard. Principen för de namn som avslutas med -iljon är att det latinska prefixet anger vad en miljon ska upphöjas till.

Hur många miljoner är en biljon

En triljon är det mycket stora talet 1 (en etta följd av 18 nollor) eller 10 18 i tiopotensnotation eller en miljon upphöjd till tre. Samma antal kan anges som "en miljon biljoner " eller en miljard miljarder.


  Vad kommer efter kvadriljon

Biljon En biljon, är talet 1 (en etta följd av 12 nollor) eller 10 12 i tiopotensnotation. Samma antal kan anges som "tusen miljarder " eller "en miljon miljoner". Motsvarande ord i andra språk kan ha en annan betydelse. Substantivet biljon är bildat i analogi med miljon med hjälp av det latinska prefixet bi-, av bis, 'två gånger'.
 • Hur många miljarder är en biljon

 • Hur många miljoner är en miljard

 • (the long scale) – det system för benämning av mycket stora tal som kallar tusen miljoner för en miljard. Alltså som vi gör i Sverige. Med undan­tag just för ordet miljard (och följ­akt­ligen också för biljon) står varje ny be­näm­ning för ett tal som är en miljon gånger större än det före­gående. – Läs också om motsvarande multipelprefix.
 • Vad kommer efter miljard

  Suurte arvude nimetused hõlmavad kümnendsüsteemis miljonist suuremaid järguühikuid, mille puhul iga järgmise järgu arvväärtus on eelmisest suurem kas tuhat (10 3 = ) korda või miljon (10 6 = 1 ) korda. Sellele vastavalt on maailma riikides kasutusel kaks põhilist järguühikute astmikku ehk skaalat: Mõlemas astmikus on.

  Hur många miljarder är en triljon

  Trigintillion, often cited as a word in discussions of names of large numbers, is not included in any of them, nor are any of the names that can easily be created by extending the naming pattern (unvigintillion, duovigintillion, duo­quinqua­gint­illion, etc.).

  Vad kommer efter biljon

  Ten: 10 (1 zero) Hundred: (2 zeros) Thousand: (3 zeros) Ten thousand 10, (4 zeros) Hundred thousand , (5 zeros) Million 1,, (6 zeros) Billion 1,,, (9 zeros) Trillion 1,,,, (12 zeros) Quadrillion 1,,,,, (15 zeros) Quintillion 1,,,,,, (18 zeros).

 • Hur många miljoner är en miljard


 • miljon miljard trillion

 • Miljon miljard billion trillion

   Han kallade tusen miljoner för en miljard, tusen biljoner för en biljard, tusen triljoner en triljard, och så vidare [ 1] Chuquets system, med eller utan Peletiers utfyllnad, kallas idag för den "långa skalan".