Hoppa till innehåll

Vilka arbetsuppgifter har en undersköterska vid hjärtinfarkt

Arbetsuppgifter undersköterska hemtjänst

Hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats och helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl. Hjärtat får då syrebrist eftersom blodet inte kan passera som det ska och det kan vara livshotande. Ring genast om någon har symtom på hjärtinfarkt.

Undersköterska sjukhus

  Undersköterska. Som undersköterska varierar arbetsuppgifterna beroende på var du arbetar. Om du är undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som att laga mat, göra inköp, sköta hygienen, byta kläder, sårvård och att ta medicin.
 • Som undersköterska varierar dina

 • Undersköterska uppgifter vårdcentral

  hjärtinfarkt, belyste att omvårdnad vid hjärtinfarkt byggde på att tillgodose patientens grundläggande behov. Vidare beskrevs att sjuksköterskan ansvarade för revaskularisering samt avlastning av hjärtat, god smärtlindring av infarktsmärtorna så snabbt som möjligt.

  Undersköterska arbetsuppgifter äldreboende

 • I undersköterskans uppdrag ingår också att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Undersköterskan inom hälso- och sjukvården hjälper patienter med personlig hygien och av- och påklädning. Undersköterskan förbereder patienter och undersöknings-/behandlingsrum inför olika insatser.
 • Undersköterska arbetsuppgifter sjukhus

  Bakgrund: Hjärtinfarkt innebär en förträngning i ett eller fler av hjärtats kranskärl, vilket resulterar i syrebrist i hjärtmuskeln. Många patienter upplever oro och rädsla i samband med hjärtinfarkt. Sjuksköterskan har en viktig funktion i vården av de här patienterna. En stor del.


  Som undersköterska varierar dina

  Nu har jag jobbat någon vecka på akuten, och tänkte därför i detta inlägg sammanfatta mina arbetsuppgifter. För er som inte vet, jobbar jag alltså som undersköterska på Danderydsakuten, tillsammans med flera andra läkar-/sjuksköterskestudenter. Undersköterskans arbetsuppgifter: Omvårdnad av patienter (ge mat, hjälpa till med.
 • vilka arbetsuppgifter har en undersköterska vid hjärtinfarkt


  1. Som undersköterska på hjärtavdelningen Du

  Lista över arbetsuppgifter som vi undersköterskor utför: Morgonmöte med chefen. Eftermiddagsmöten med sjuksköterskorna. Har koll på vilka delegeringar som fattas eller behövs på arbetsplatsen. Tar rapport från nattpersonalen och ger rapport till nattpersonalen. Ger rapport till kvällspersonalen. Har våningsträff med SSK.

  I tjänsten som undersköterska

  komma fram till ett förhållningssätt utifrån en konkret situation. När personalen har klargjort vilka alternativ som är betydelsefulla för vad som är rätt och vad som är fel så kan man komma fram till ett beslut som leder till en handling. Enligt Ågren - Bolmsjö, Andersson & Sandman () bör personalen ta itu med.


 • Undersköterska arbetsuppgifter äldreboende