Hoppa till innehåll

Varför olycklig

Olycklig i förhållande

– Alla känslor som är jobbiga för oss, är olyckliga. Som rädsla, oro, ångest, ilska, bitterhet, sorg, besvikelse, långvarig stress. Känns det ledset? Ja, då är det så just nu. Och det är helt normalt att känna så här ibland. Det är en del av livet, säger Titti Holmer som är legitimerad psykolog i Göteborg.

Känner mig tom och likgiltig

Det är en fråga för alla tider: varför är jag olycklig? Varför verkar det som om alla runt omkring dig har saker att göra, platser att vara på och händelser att vara glada över, medan du själv är permanent fast i ett tillstånd av tomhet, känslolösh.

Allmänt trött på livet

  T ex kan man använda ordet betänklig istället för olycklig, vilket gör dem till synonymer. Kom dock ihåg att ords betydelse beror ofta på sammanhanget, så är även fallet med ordet olycklig varför man bör se till så att de synonymer man hittat faktiskt passar till den kontext i vilken du vill använda dem.


 • varför olycklig

 • Konstant olycklig

  olycklig (relating to a person or animal) unhappy, sad, discontented. Det är svårt att vara olyckligare än vad jag är just nu. It’s hard to be more unhappy than.


  Trött och olycklig

  Vi kan ta levnads- och arbetsförhållanden ombord: det är en olycklig anakronism att en hel rad sociala skyddsregler och arbetsskyddsregler inte gäller sjöfolk. Let us take living and working conditions on board ships: it is an evil anachronism that a whole range of social and employment protection regulations do not apply to seafarers.


 • Känner mig ledsen och nedstämd

  1. Känner mig ledsen och trött

  Varför blir Glas så rädd för de röda blommorna? Va Hur argumenterar Glas med sig själv - vad talar fö Vilken bild får du av Helga i detta avslutande kap Hur tror du att det kommer att gå för de olika per Varför blir Glas så rädd för de röda blommorna? Va Hur tror du att det kommer att gå för de olika per.

  Känner mig ledsen och nedstämd

 • 3. Varför är Glas så ensam? Vad har han för inställning till kvinnor? 4. Vilken bild ger Glas av pastor Gregorius? Varför avskyr han honom så mycket? Hur tror du att Gregorius ser på Glas? 5. Vilken bild ger Glas av Helga, vem tycker han är ansvarig för att Helga är så olycklig? Varför väljer han att hjälpa henne? 6.
 • Nedstämdhet symptom

  När du vet hur hemska och vidriga människor narcissisterna är i sina personliga relationer, så varför tror du att narcissisterna skulle vara annorlunda när det gäller politiska, affärsmässiga, religiösa och juridiska relationer? Vi måste satsa på anti-narcissism och införa begränsningar för narcissister.