Hoppa till innehåll

Energi spänning resistans

Spänning enhet

där R är belastningens resistans och I är strömstyrkan. Joules effektlag kan då skrivas = = där P är den utvecklade effekten. Mätning av spänning Digital multimeter. Instrument för att mäta spänningar inkluderar voltmetern, potentiometern och oscilloskopet.

Hur räknar man ut resistans

  Ohms lag. Linjärt samband enligt Ohms lag mellan spänning och ström för ett motstånd på 5 kilo-ohm. Ohms lag beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektrisk resistans och elektrisk ström för en linjär resistor. Den är uppkallad efter den tyske fysikern Georg Ohm som i boken Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet.

Vad är resistans

Ellära A handlar framförallt om grundläggande samband och storheter inom ellära. Viktiga storheter är spänning, ström, resistans, effekt och energi, viktiga samband är Ohms lag och effektlagen. Kursen tar även upp växelström, elektromagnetiska tillämpningar som elmotorn och transformatorn samt mätteknik. Skolverkets kursplan säger.


Beräkna ström i krets

Kjell & Company Sverige. Det här är första delen i vår kurs om grundläggande ellära. I detta avsnitt pratar vi om spänning, ström och resistans. Vi lär dig grunderna om de tre storheterna.

  Resistans beteckning

där I är momentana strömmen i ampere (A) och U är momentana spänningen i volt (V) och där R är komponentens resistans i ohm (Ω). Sinusformad växelström och växelspänning Visardiagram över aktiv och reaktiv effekt. är fasvinkeln (fasförskjutningen) mellan spänning och ström.

Resistans formel

 • Det är vanligast att man mäter spänningen i olika delar av en krets när man felsöker eller vill förstå hur kretsen fungerar. Spänning är lättare att mäta en ström. Resistansen kan du läsa av på motståndets färgkod. Strömmen kan du beräkna med hjälp av Ohms lag. Du ska mäta spänning med en multimeter. Ställ in multimetern.
 • Resistans formel

 • Spänning beteckning

  Induktansen i en krets kommer att motverka varje ändring av strömmen genom kretsen. Det åtgår således energi på grund av induktansen för att bygga upp en viss strömstyrka. Varje praktiskt förekommande krets har en resistans > 0. Vi kan då för en induktiv elektrisk krets anta att den innehåller en resistans och en induktans i serie.
 • energi spänning resistans

 • Ohms lag kalkylator

  Resistans mäts i ohm, som förkortas Ω.Exempel: R = Ω. Energi (E) Energi beskrivs ofta som förmågan att utföra arbete, och elektrisk energi kan vara förmågan att få en lampa att lysa eller en fläkt att snurra. Energi mäts i joule, som förkortas J, eller wattsekund, som förkortas Ws. Exempel E = Ws. Effekt (P).