Hoppa till innehåll

Biverkningar på diuretika

Diuretika receptfritt

diuretika, som också kallas vätskedrivande läkemedel; digitalis; ivabradin; nitrater. Vilket läkemedel utöver basbehandlingen som läkaren väljer kan bero på vilka besvär du har och om du har andra sjukdomar. Ibland kan läkemedel ge biverkningar. Alla läkemedel kan ge oönskade effekter.

Loop-diuretika

De vanligaste biverkningarna av diuretika inkluderar: för lite kalium i blodet ; för mycket kalium i blodet (för kaliumsparande diuretika) låga natriumnivåer; huvudvärk; yrsel; törst; förhöjt blodsocker; muskelkramp; ökad kolesterol; hudutslag; gikt; diarre; Allvarliga biverkningar. I sällsynta fall kan diuretika orsaka allvarliga.

Vad är diuretika

  du står på strikt saltfattig kost. du har svårt att tömma blåsan eller om du misstänker att det kan finnas hinder för urinutflödet. du har lågt blodtryck. du får kraftiga blodtrycksfall. du har diabetes. du har gikt. du har njursvikt på grund av svår leversjukdom eller -skada.
 • Diuretika receptfritt
 • Är det farligt att äta vätskedrivande
 • Diuretika mra

  Biverkningar. Vissa personer kan få blödningar. Detta kan bero på att effekten av läkemedlet blivit för kraftig eller att du har fått en skada eller sjukdom. Kontakta alltid mottagningen där du behandlas om du får blödningar. Exempel på vitamin K-hämmare. Läkemedel som innehåller följande: warfarin.

  Diuretika synonym

  Här är några exempel på olika typer av läkemedel som används vid förhöjt blodtryck: diuretika, som också kallas vätskedrivande läkemedel; angiotensin converting enzyme, som också kallas ACE-hämmare; angiotensinreceptorblockerare, som också kallas ARB; kalciumflödeshämmare; betablockerare; övriga läkemedel.


  Kaliumsparande diuretika

  Typer av biverkningar. Biverkningar brukar delas in i olika klasser utifrån ett teoretiskt resonemang kring uppkomstmekanismen: Typ A – förväntade utifrån den farmakologiska verkningsmekanismen, samt dosberoende. Exempel på dessa är blodtrycksfall av betablockerare. Typ B – oväntade, sällan dosberoende.

  Är det farligt att äta vätskedrivande

 • Vätskedrivande medel eller så kallade diuretika lindrar framför allt symtomen vid hjärtsvikt. Läkemedlen befriar kroppen från överskott av vätska (ödem), samt sänker blodtrycket. Den vätskedrivande effekten märks redan efter 1/2–1 timme, är som störst efter 1–2 timmar och försvinner efter 4–6 timmar.

 • biverkningar på diuretika
  1. Diuretika viktnedgång

  Diuretika minskar symtom vid behandling av hjärtsvikt och tycks minska risken för död och försämring i hjärtsvikt [1,2]. Målet med diuretikabehandlingen är att uppnå och bibehålla euvolemi med lägsta möjliga dos [2]. Diuretikadosen behöver anpassas över tid. Till exempel kan försämrad hjärt- eller njurfunktion kräva ökad dos.