Hoppa till innehåll

Upplopp brottsbalken

Hemfridsbrott (brottsbalken)

1 kap. Om brott och brottspåföljder 2 kap. Om svensk domstols behörighet ANDRA AVDELNINGEN 3 kap. Om brott mot liv och hälsa 4 kap. Om brott mot frihet och frid 5 kap. Om ärekränkning 6 kap. Om sexualbrott 7 kap. Om brott mot familj 8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott 9 kap.

Brottsbalken riksdagen

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten. Den är uppdelad på tre avdelningar, den första innehåller allmänna bestämmelser, den andra innehåller en uppräkning av de olika brotten och den tredje innehåller regler om de påföljder som kan dömas ut. FÖRSTA AVDELNINGEN Allmänna bestämmelser.
 • upplopp brottsbalken


 • Misshandel brottsbalken

  Brottsbalken () (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari och ersatte då års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [ 1].
 • Våldsamt upplopp brottsbalken
 • Ofredande brottsbalken

  Våldsamt upplopp är i svensk rätt ett brott som innebär att en grupp människor stör den allmänna ordningen och använder våld mot någon person eller egendom. Anstiftare eller anförare kan dömas till fängelse i upp till tio år medan övriga kan dömas till böter eller fängelse i upp till fyra år.

  Våldsamt upplopp brottsbalken

 • Enligt 16 kap. 2 § brottsbalken ska i fall då en folksamling, med uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller annars tvinga fram eller hindra en viss åtgärd, har gått till förenat våld på person eller egendom dömas för våldsamt upplopp.

 • Bedrägeri brottsbalken

  Upplopp och våldsamt upplopp är brott som riktar sig mot den allmänna ordningen. Straffbestämmelserna finns i 16 kap. 1 § och 2 § Brottsbalken (). Ett av kraven för ansvar är att de tilltalade ska ha haft en viss roll i en folksamling som har visat ett uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller annars.

  Skadegörelse brottsbalken

   - Upplopp I brottsbalken finns bestämmelser om upphov och våldsamt upplopp. För att dömas till ansvar för upplopp räcker det med att man deltar i en demonstration som stör allmän ordning genom att deltagarna visar avsikt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet och där deltagarna inte skingrar sig på befallning.

   Olaga hot brottsbalken

  1 kap. Om brott och brottspåföljder. 1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Lag (). 2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen.


 • Ofredande brottsbalken