Hoppa till innehåll

Hur växer ett andraspråk

Främmande språk

Ett andraspråk (L2) är ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas, till exempel vid invandring eller i ett mångspråkigt samhälle. Ett språk man lär sig i en annan miljö än den där språket talas klassificeras som främmande språk, oavsett hur väl man lär sig behärska det.

Flerspråkighet forskning

Engelskan har ingen juridisk särställning i språklagen, men fungerar på många sätt som ett andraspråk för dem som växer upp i Sverige. Läs mer på sidan Engelskan i Sverige. Invandrade språk I Sverige finns många minoritetsspråk som används här eftersom talare har flyttat hit.

  Polyglott hur många språk

De allra flesta i Sverige lär sig mer än ett språk, och många växer upp med flera förstaspråk. En stor del av jordens befolkning använder regelbundet flera språk. När en människa kan flera språk talar man om flerspråkighet eller ibland tvåspråkighet. Tvåspråkighet är lite otydligt, för det används ibland om personer som talar fler språk än två.

 • hur växer ett andraspråk

 • Förstaspråk

  Jämför man första- och andraspråksinlärning grovt så är det dock huvudsakligen två faktorer som skiljer sig åt: ålder och förkunskaper. När man lär sig andraspråk är man äldre än när man lär sig ett förstaspråk, ibland betydligt äldre. Dessutom kan man vid andraspråksinlärningen redan ett språk, nämligen modersmålet.

  Andraspråk och främmande språk

  Aktuell forskning kring andraspråksutveckling utifrån den s.k. processbarhetsteorin (PT) av professor Manfred Pienemann visar att ett andraspråk processas kognitivt via inlärningsgångar och hierarkiska grammatiska strukturer i nivåföljd på varandra, oavsett vilket modersmål man har.


 • Flerspråkig synonym
 • Flerspråkiga barn

   Det sker både funktionella och strukturella hjärnförändringar vid inlärning av ett andraspråk, enligt forskning. Men hur påverkas hjärnan av miljön den befinner sig i vid inlärning? Spelar det till exempel någon roll om man rör på sig samtidigt som ett nytt språk lärs in? Och påverkas inlärningen av att miljön är verklighetstrogen?.

  Flerspråkighet i skolan

  av den sociala kontext som ett barn växer upp i. I ett sociokulturellt perspektiv belyses därför interaktionen och kommunikationen som central för hur vi lär och utvecklas (Säljö, ). Inlärning sker som en process mellan individer, och inte utan påverkan av andra. För att förklara hur vi lär oss används begreppet.

  Flerspråkig synonym

 • Hur barnet lär sig ett språk Yazici () beskriver i sin studie tre viktiga aspekter vad gäller modersmålet för barnet, den sociala utvecklingen, utbildningen och inlärningen av ett andraspråk. Författarna menar att ett barn som emigrerar från Sverige inte har samma förutsättning att utveckla sitt.