Hoppa till innehåll

Delad vårdnad barnvakt

 • Skilsmä › forum › nattjobb-delad-vardnad.


 • Rätt till barnvakt vid

  Vilka regler gäller när man har gemensam vårdnad? Här går vi igenom vad som gäller för boende, skola och underhållsbidrag, mm. Kostnadsfri rådgivning Regler kring gemensam vårdnad. Ett barn har enligt lagen rätt till en god och regelbunden kontakt med båda sin föräldrar.


  › fraga-juristen › familj--barn ›

  Vårdnad. De allra flesta föräldrar har gemensam vårdnad och ansvarar tillsammans för att barnet får vad hen behöver och har rätt till. Det gäller i princip allt som rör barnet, till exempel var hen ska bo och i vilken skola hen ska gå.


   Vid v/v boende efter skilsmässa,

  Om för­äld­rar­na vill ha ge­men­sam vård­nad be­hö­ver dom ansöka om delad vård­nad av barn. Det gäller både om för­äld­rar­na bor till­sam­mans eller efter en se­pa­ra­tion. An­sö­kan om delad vård­nad av barn kan ske på föl­jan­de sätt: På blan­kett hos Skatte­myn­dig­he­ten.

 • delad vårdnad barnvakt

 • Den andra vårdnadshavaren när den

  Vad är delad vårdnad? Delad vårdnad är en juridisk överenskommelse som fastställer att båda föräldrarna är ansvariga för att uppfostra sitt barn, även om äktenskapet har upplösts. Det här betyder att man delar på tid, skyldigheter och rättigheter till barnet.

  Och ensam vårdnad innebär

  Alla barn under 18 år ska stå under en eller två vuxna personers vårdnad. Det är oftast barnets föräldrar, eller en av dem, som har vårdnaden om barnet. Att ha vårdnad om ett barn innebär vissa plikter, till exempel se till att barnet får den omvårdnad, trygghet och fostran som barnet behöver samt se till att barnet inte far illa.


  Skilsmä › forum › nattjobb-delad-vardnad.

 • Vårdnad av barn är antingen gemensam eller ensam. Vid gemensam vårdnad delar två vårdnadshavare på vårdnaden (ofta kallad delad vårdnad). Här delar båda föräldrarna på ansvaret för barnens vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Att ha gemensam vårdnad måste inte innebära att barnet ska bo lika mycket hos var och en.
 • Vid användande av barnvakt

  När vårdnaden är gemensam har båda barnets föräldrar tillsammans ansvaret för att besluta i dessa frågor. Gemensam vårdnad kallas också ibland för delad vårdnad, vilket i juridisk mening inte är samma sak men är lättförståeligt, eftersom föräldrarna ju ”delar” på vårdnaden vid gemensam vårdnad.

  Ja har man gemensam

   Hej. Jag har en son på 9 år. Jag och hans pappa är skilda och har delad vårdnad. Vi bor inte i samma stad, då jag har hittat en ny och vi lever tillsammans. Vi har vald att min son ska gå kvar i sin skola och därför kör och hämtar jag honom.