Hoppa till innehåll

Mäta på resistor

Mäta ström

1. Slå av strömmen till kretsen. Om en krets har en kondensator, ladda ur kondensatorn innan resistansmätning. 2. Vrid multimeters ratten till motstånd, eller ohm, som ofta delar plats på ratten med ett eller flera andra test-/mätningslägen (kontinuitet, kapacitans eller diod; se bild nedan.

Mäta ström med multimeter

De två första ringarna på en fyrringad resistor kallas basen och representerar de första sifforna i resistansvärdet. En resistor med resistansen 4,7 kΩ ( Ω) har gul och violett som sina två första ringar. Den tredje ringen på en fyrringad resistor kallas multiplikatorn. Den anger antalet nollor som efterföljer basen.

Resistansmätare

[ 1] Spänning betecknas med U och har enheten volt (V). Enheten volt är ingen grundenhet i SI utan definieras som den spänning som krävs över en elektrisk last för att strömstyrkan 1 A skall generera effekten 1 W = 1 J/s.


 • mäta på resistor
 • Mäta ohm med multimeter biltema

  Ersättningsresistansen är således 0,75 Ω. Parallellkoppling av kondensator, induktor och resistor Impedansens absolutbelopp som funktion av ω (i radianer per sekund) för en parallellkrets med R = Ω, L = H, C = 1μF. Resonansfrekvensen rad/s.


 • Mäta ström i parallellkoppling


 • Hur mäter man om en kabel är hel

  Resistans mäts i ohm. Vid likström kan strömmens storlek i en ledare beräknas genom att spänningen över ledaren divideras med dess resistansvärde i enlighet med Ohms lag.


   Mäta 12 volt med multimeter

  Inkoppling av resistor. En resistor kopplas in på samma sätt som vi kopplade glödlampor i Seriekoppling och Parallellkoppling, men vi måste även kontrollräkna att inte värmeutvecklingen i resistorn blir för hög. De flesta vanliga resistorer har en märkeffekt på 0,25 W som inte får överstigas.


  Mäta ström i parallellkoppling

 • Potentiometers, Resistors, Rheostats & More At DigiKey. Shop Online Today! Leading the Industry In Product Availability, Speed Of Service, Responsiveness and More.


 • Mäta kondensator

   Watts / Volt / Amps / Ohms-kalkylator. Watt (W) - volt (V) - förstärkare (A) - ohm (Ω). Beräknar effekt / spänning / ström / motstånd. Ange två värden för att få de andra värdena och tryck på Beräkna- knappen: Motstånd (R): ohm (Ω) kiloohms (kΩ) megaohms (MΩ) Ström (I): mikroampor (μA) milliamps (mA) förstärkare (A.