Hoppa till innehåll

Är laburnum giftigt att röra vid

Gullregn frön

Eftersom laburnum är så giftigt är det faktiskt på många ställen förbjuden att plantera busken nära skolor, lekplatser eller dagis. Om du har laburnum i din egen trädgård betyder det inte att du måste rycka upp busken direkt. Det är viktigt att du informerar alla som bor i din miljö om att laburnum är giftigt.


Gullregn skötsel

Se Giftinfo - För läkare. Laburnum-arter Växten är giftig. Speciellt fröna innehåller cytisin. Förtäring av några frön kan ge symtom hos barn, men allvarliga förgiftningar ä.

Gullregn giftig

  Även träet är giftigt, men de giftiga egenskaperna avtar i takt med att träet torkar. Skyddsutrustning samt god ventilation rekommenderas vid svarvning, sågning och slipning. [7] Giftighet. Hela växten och i synnerhet fröna innehåller ett giftigt ämne, alkaloiden cytisin. Det är ovanligt med allvarliga förgiftningar.

  Gullregn blå

(Laburnum spp.) Det finns flera från Sydeuropa införda arter av gullregn i Sverige. De känns igen på de långskaftade och 3-fingrade bladen, och att fröbaljorna är buckliga. Växten är giftig. Speciellt fröna innehåller cytisin. Allvarliga förgiftningar hos människa är ovanliga. Förtäring av några frön kan dock ge symtom hos barn.

Gullregn trä

Laburnum, gullregn. Hela växten är giftig, särskilt fröna. Äter man frön eller blommor blir man illamående och kräks, vid större mängder kan man till och med bli medvetslös. Kontakta läkare om förtäring av gullregn misstänks! Odla inte gullregn vid barnmiljöer.

 • är laburnum giftigt att röra vid


 • Alpgullregn

  Giftiga och oönskade växter A–Ö. Det finns ett antal växter som av olika anledningar är olämpliga i vallar och beten. Vissa växter är direkt skadliga för djur och kan orsaka allvarliga förgiftningar redan i små mängder, medan andra växter inte orsakar några problem förrän de konsumerats i större mängd eller under längre tid.


  Gullregn engelska

 • Hela plantan, förutom bären, är giftig. Allra giftigast är fröna. Växten innehåller bland annat taxin och en irriterande olja. Giftet kan orsaka krampanfall, förlamning (i extrema fall), och hjärtsvikt – även om allvarliga förgiftningar är ovanliga hos människor.
 • Gullregn engelska
 • Gullregn frökapslar

  Det är förbjudet för män och kvinnor att röra vid varandra offentligt. Handen vill röra vid grönskan innan den smärtsamt påminns om de brännhår som täcker hela växten. Invånare som stöter på döda djur uppmanas att inte röra vid dem direkt. - Jag har beordrat dem att inte ens röra vid en fotboll.