Hoppa till innehåll

Nyttjas vid behov

Skjuta upp

Translations in context of "behov nyttjas" in Swedish-English from Reverso Context: I ett långsiktigt perspektiv så kan det kanske bli aktuellt att elfordonens batterikapacitet integreras med elsystemet och vid behov nyttjas för effektbalansering i ett system med ökande mängd förnyelsebara intermittenta energikällor.

Nyttja synonym

  Engelsk översättning av 'vid behov' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar.

  Nyttja eller utnyttja

För att vända trenden efterlyser forskarna globala överenskommelser för ett bättre skydd av träden och för att nyttja skogen på ett hållbart sätt.; Succén med pendelbåtslinjen Sjövägen visar att det finns ett behov av att nyttja genvägarna över vattnet.

Nyttja engelska

Adverb if necessary where necessary where appropriate if needed when necessary as necessary if required as appropriate when required as required Show more Tvätt och centrifugering upprepas vid behov. The washing and centrifuging process should be repeated, if necessary. Planen bör innehålla bestämmelser om nattlogi vid behov.

Nyttja korsord

Translation of "vid behov" into English. if need be, when necessary, when needed are the top translations of "vid behov" into English. Sample translated sentence: Denna rapport skall vid behov åtföljas av förslag till anpassning av förordningen. ↔ The report shall be accompanied if need be by proposals for adaptations.
 • nyttjas vid behov

 • Skjuta upp synonym

  Externa experter kommer vid behov att tillfrågas. Additional external expertise will be called upon where necessary. Godkännande får vid behov underställas villkor och begränsningar enligt artikel 6. Where necessary, the approval may be subject to conditions and restrictions as referred to in Article 6. where appropriate adv.
 • Samlas till bal

 • Samlas till bal

 • Tele2:s mobilnät är en gemensam resurs som nyttjas av många abonnenter. Någon specifik bandbredd kommer därför inte att kunna garanteras Kund. Tele2 kan inte heller garantera att Tjänst vid var tid kommer att fungera felfritt utan störningar och kvalitén kan komma att påver-kas av t ex uppgraderingar, antalet samtida användare i.

 • Lyssna lite

  Stiftelsen beviljar bidrag för barn och ungdomar ( år) med neurologiska funktionsnedsättningar. Till exempel polio, MS, Tourettes syndrom. Mer om neurologiska funktionsnedsättningar. Observera! Ej neuropsykiatriska diagnoser som ADHD och liknande. Senast den 1 mars ska ansökan vara inskickad, adress se nedan.